Varför visar p-datorn bara gult varje morgon? Hänger det ihop med att jag inte fått min första mens ännu sedan jag började använda p-datorn och att den därför inte kan menscykeln? | Naturafemme

Varför visar p-datorn bara gult varje morgon? Hänger det ihop med att jag inte fått min första mens ännu sedan jag började använda p-datorn och att den därför inte kan menscykeln?

Ja, i detta fall är det bara att fortsätta att mäta varje morgon. När p-datorn tydligt kan se att kvinnan har haft en ägglossning så kommer den att visa grönt. Ifall man har en menscykel utan ägglossning kommer p-datorn visa gult eller rött hela cykeln fram till nästa mens. Efter ungefär två månader (cykler) har p-datorn lärt sig användarens menscykel bättre, och med stor sannolikhet kommer det då att bli fler gröna dagar.