Skall jag programmera in 'M' varje dag jag faktiskt har mens? Hur påverkar menstruationens längd fertiliteten? Får man alltid 'grön signal' så länge man faktiskt blöder, även om det bara är lite sista dagarna? | Naturafemme

Skall jag programmera in 'M' varje dag jag faktiskt har mens? Hur påverkar menstruationens längd fertiliteten? Får man alltid 'grön signal' så länge man faktiskt blöder, även om det bara är lite sista dagarna?

När det handlar om inprogrammering av mensdata menas detta de inprogrammeringar som du gör innan du börjar använda p-datorn. Då går du tillbaka i tiden (datum) och knappar in "M" för mensens första dag i den cykeln. Detta gör man bara innan första mätningen (någonsin) och det avser alltså tidigare cykler.

När man sedan har sin mens kommer man att bekräfta samtliga dagar med att trycka ja (plusknapp) när "M" blinkar. I början kommer p-datorn fråga om användarens mens då och då men när den lärt känna användarens och dennes cykel kommer datorn att självmant veta detta och endast indikera/fråga efter "M" när den vet att användaren har (eller borde ha) mens.

 Hur många gröna dagar man får är väldigt individuellt men i regel gäller att ju längre dina blödningsdagar är, desto fler gröna dagar får du under mens. Dock baseras gröna och röda dagar på temperaturvariationerna och vissa kan även få röda dagar under de sista mensdagarna.