Indikation på ägglossning, olika för Pearly och Lady-Comp | Naturafemme

Indikation på ägglossning, olika för Pearly och Lady-Comp

När du har ägglossning indikeras detta av att pilen på röd markering blinkar. 
Om du bläddrar tillbaka kan du många gånger se detta i historiken.
 
Pearly, till skillnad från Lady-Comp, begränsar den bredd av information användaren kan ta del av.

Dock är säkerheten och den matematiska algoritmen densamma.