Hur väl fungerar p-datorerna om man har en längre cykel än fyra veckor men som är regelbunden? | Naturafemme

Hur väl fungerar p-datorerna om man har en längre cykel än fyra veckor men som är regelbunden?

P-datorerna fungerar bra även om man har en lång cykel. P-datorn lär sig just din individuella cykel baserat på dina mätvärden under en längre tid. Om cykeln är regelbunden och användaren mäter temperaturen dagligen så kommer p-datorn att indikera ägglossning lika bra som vid en kort cykel. Om menscykeln däremot är över 39 dagar kan vissa uppleva att det blir många röda dagar. Vi rekommenderar att du pratar med din barnmorska i dessa fall.