Hur kan p-datorerna fungera? Alla kvinnor har ju individuella cykler? | Naturafemme

Hur kan p-datorerna fungera? Alla kvinnor har ju individuella cykler?

Det stämmer att den kvinnliga menscykeln är högst individuell och att många faktorer påverkar den. Därför är indikeringen gröna/röda dagar något som kan variera dels för varje individ och dels för varje månad. Naturafemmes p-datorer sparar dina mätvärden och lär sig med tid just din cykel.

 

Prognosen som den avancerade algoritmen ger baseras på:

  • Ett "typiskt" cykelmönster enligt medicinska grundprinciper
  • Mer än en miljon utvärderade cykelmönster
  • Det egna cykelmönstret
  • Temperaturen för dagen

P-datorn tar även hänsyn till faktorer som feber och ovanliga temperaturhöjningar (som vid till exempel högt alkoholintag kvällen innan).  I riktlinjer med allmän vedertagen fakta som framställs av bl.a. sjukvården i Sverige är de fertila dagarna i en generell menscykel ca sex dagar (fem dagar före ägglossning och ägglossningens dag). Detta finns med i säkerhetsinställningarna och hänsyn tas till dessa siffror med bra marginal i utvärderingen av inmatad data. P-datorn tar alltid det säkra före det osäkra och visar hellre rött/gult än grönt om den är det minsta osäker.