Från vilken tidpunkt börjar p-datorn räkna cykeldagar? Efter temperaturvisningen visar den bara 00. Borde den inte säga vilken dag på min cykel den är på? | Naturafemme

Från vilken tidpunkt börjar p-datorn räkna cykeldagar? Efter temperaturvisningen visar den bara 00. Borde den inte säga vilken dag på min cykel den är på?

P-datorn kommer att visa antalet cykeldagar först efter den första mensen efter att p-datorn har börjat användas. Fram tills denna tidpunkt kommer p-datorn att visa 00. Dagen som användaren bekräftar/markerar som första mensdagen kommer att visas som dag 01 på displayen.