Det står någon text Lo-01 till Lo-10 på displayen. Betyder det att laddaren inte fungerar, eller betyder det att enheten redan är fulladdad? | Naturafemme

Det står någon text Lo-01 till Lo-10 på displayen. Betyder det att laddaren inte fungerar, eller betyder det att enheten redan är fulladdad?

LO-01 betyder att batteriet är tomt och behöver laddas, LO-10 betyder att batteriet är fulladdat. Vid LO-10 ska man dra ur laddaren (för Lady-comp, Baby-comp) och sedan använda p-datorn på batteridrift. P-datorn räknar upp när laddning pågår och räknar ner när p-datorn laddas ur (börjar då med LO-09, LO-08 ... och vid LO-01 behöver batteriet laddas omedelbart). Observera att du inte kommer kunna använda p-datorn under tiden  den laddas.