Är en temperaturbaserad p-dator samma sak som "säkra perioder"? | Naturafemme

Är en temperaturbaserad p-dator samma sak som "säkra perioder"?

Nej. Säkra perioder bygger på att man avstår från sex under samma period varje menscykel. Det brukar oftast vara under dag 10-16 under menscykeln. Detta fungerar främst för dem med en regelbunden menscykel.  Våra p-datorer bygger på basaltemperaturens förändring under menscykeln. P-datorn kan genom att analysera förändringarna i temperaturkurvan upptäcka när ägglossning sker och när under månaden man är fertil. Ägglossningen kan variera mellan menscyklerna och detta håller p-datorn reda på. P-datorn Lady-Comp ger dessutom statistik kring hur mycket ägglosningen varierar under menscyklerna.