Användning av p-datorn när man jobbar skift | Naturafemme

Användning av p-datorn när man jobbar skift

Med en p-dator så är det alltid bra att ta temperaturen så regelbundet som möjligt. Helst varje dag. För varje dag du missar försämras möjligheten till en optimal fördelning av röda och gröna dagar för den cykeln.

Däremot kan man mäta olika tider på dygnet, dag för dag. Det är då bara att ställa om alarmet och aktivera den nya väcktiden (tillika mättiden). 

Det viktigaste när man använder en p-dator är därför just att mäta varje dag och att man har cirka 4 timmars sammanhängande sömn innan man mäter.